Regulamentul magazinului

1.  Dispoziții introductive

 

1.1. Operator

Magazinul online de la adresa https://www.sportshouse.ro (în continuare "magazinul online") este operat de compania Sports House Slovakia s. r. o., cu sediul în Branisková 18, 040 01 Košice, înregistrată în Registrul Comerțului al Tribunalului de District Košice, Secțiunea: Sro, înregistrarea nr. 40787 / V, CIF: 50 713 671 (în continuare „operatorul" sau „vânzătorul"), cont bancar: Fio banka, a.s., sucursala unei bănci străine, contul: SK7983300000002301162651.

1.2. Cumpărătorul

1.     Cumpărătorul este orice vizitator al magazinului online, indiferent dacă acționează ca și consumator sau ca și întreprinzător (în continuare „cumpărătorul").

2.     Consumatorul este cumpărătorul - o persoană fizică care, la încheierea și executarea contractului, nu acționează în cadrul obiectului său de activitate comercială sau altei activități de afaceri, de muncă sau de profesie (în continuare „consumator").

3.     Antreprenorul este cumpărătorul - o persoană care nu este consumator. Se consideră antreprenor orice persoană care încheie contracte legate de propria activitate comercială, de producție sau similară în cadrul exercitării independente a profesiei sale sau orice persoană care acționează în numele sau pentru contul întreprinzătorului (în continuare „antreprenorul").

1.3. Termeni si condiții de afaceri

1.     Acești termeni generali și condiții de afaceri (denumiți în continuare „termeni și condiții") reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care rezultă în legătură cu sau în baza contractului de vânzare încheiat între vânzător și cumpărător prin intermediul magazinului online (denumit în continuare „contract de vânzare").

2.     Termenii și condițiile de afaceri constituie o parte indivizibilă a contractului de vânzare. În cazul în care nu sunt prevăzute acorduri diferite sau valabilitatea anumitor prevederi ale acestor termeni și condiții de afaceri nu este exclusă sau modificată prin contractul de vânzare sau prin orice alt acord expres între operator și cumpărător, acești termeni și condiții de afaceri se aplică în celelalte raporturi reciproce ale părților contractante.

3.     Relațiile juridice dintre vânzător și consumator, care nu sunt expres reglementate, sunt guvernate de dispozițiile relevante ale Legii nr. 40/1964 Cod civil, Legea nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor și modificarea Legii Consiliului Național Slovac nr. 372/1990 privind infracțiunile în versiunea ulterioară, Legea nr. 102/2014 privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului și modificarea și completarea unor legi (denumit în continuare „Legea privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri pe baza unui contract încheiat la distanță"), toate acestea în versiunea ulterioară a legislației.

4.     Relațiile juridice dintre vânzător și întreprinzător care nu sunt expres reglementate sunt guvernate de dispozițiile relevante ale Legii nr. 513/1991 din Codul Comercial în versiunea ulterioară a legislației.

 

 

2. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

2.1. Oferta de produse

Prin oferta de produse se înțelege produsul selectat oferit prin intermediul catalogului de pe pagina web a magazinului online.

2.2. Comanda

1.     Cumpărătorul poate crea comanda utilizând formularul de pe pagina web a magazinului online. La crearea comenzii prin intermediul formularului, cumpărătorul selectează mai întâi produsul pe care îl dorește. După selectarea cantității dorite, a modului de livrare (art. 2.4.a)) și a modului de plată (art. 2.5.a)), cumpărătorul confirmă comanda sa, făcând o ofertă obligatorie de a încheia un contract de vânzare-cumpărare între cumpărător și operator.

2.     Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul confirmă că a citit acești termeni și condiții comerciale și că este de acord cu ei în întregime și fără nicio rezervă și a fost informat că obligația de a plăti prețul de cumpărare face parte din comandă.

2.3. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

1.     Operatorul se angajează să accepte propunerea de contract de vânzare-cumpărare a cumpărătorului, cu excepția cazului în care această propunere este în contradicție cu condițiile comerciale și operatorul nu are un motiv concret să creadă că cumpărătorul va încălca contractul de vânzare-cumpărare. Operatorul va confirma acceptarea propunerii de contract de vânzare-cumpărare prin mesaj trimis la adresa electronică a cumpărătorului.

2.     Relația contractuală dintre operator și cumpărător se stabilește prin primirea acceptării comenzii (acceptare), pe care operatorul o trimite cumpărătorului la adresa electronică furnizată de cumpărător la crearea comenzii.

3.     Cumpărătorul suportă costurile generate de utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (de exemplu, costurile de conexiune la internet sau costurile de comunicare telefonică).

2.4. Metoda de livrare

1.     În cazul în care nu este specificat altfel în contractul de vânzare-cumpărare, metoda de livrare a bunurilor este stabilită de vânzător. În cazul în care metoda de livrare a bunului comandat este convenită în funcție de cererea cumpărătorului, cumpărătorul poartă riscul asociat acestei metode de livrare, inclusiv eventualele costuri suplimentare pentru metoda de livrare aleasă.

2.     Operatorul se angajează să informeze cumpărătorul prin adresa electronică specificată de cumpărător la momentul creării comenzii cu privire la expedierea bunului.

3.     Expedierea bunului comandat se înțelege a fi expedierea acestuia la adresa specificată de cumpărător la momentul creării comenzii. Operatorul își rezervă dreptul de a adăuga costurile de expediere ale bunului la suma comenzii conform tarifului curent al operatorului de transport.

4.     În cazul în care cumpărătorul solicită expedierea bunului în străinătate, operatorul își rezervă dreptul de a adăuga la prețul de transport costurile de transport către destinația din străinătate, despre care cumpărătorul va fi informat în prealabil.

2.5. Modalitate de plată

1.     Operatorul oferă următoarele modalități de plată: prin card bancar prin internet, prin transfer bancar după finalizarea comenzii, la livrare prin curier, prin card bancar sau numerar la ridicarea personală a produselor de la sediul operatorului.

2.     La alegerea plății cu card bancar prin internet, după finalizarea comenzii, cumpărătorul va fi redirecționat către serverul de plată al unei terțe părți, unde va completa informațiile de plată necesare. După verificarea validității lor, comanda va fi confirmată și suma echivalentă cu prețul de achiziție va fi debitată din contul cumpărătorului.

3.     La alegerea plății prin transfer bancar, cumpărătorul va plăti prețul comenzii înainte de expedierea acesteia pe contul bancar al operatorului. Pentru procesarea comenzii, este necesară plata cu simbol variabil, care este numărul comenzii și pe care cumpărătorul îl va primi la finalizarea comenzii. În cazul plății pentru marfă prin transfer bancar, prețul de cumpărare este considerat achitat la data înregistrării sumei corespunzătoare pe contul vânzătorului.

4.     În cazul plății la livrare prin curier, operatorul își rezervă dreptul de a adăuga costurile de procesare la suma comenzii conform tarifelor curente ale curierului.

5.     Prețurile produselor și serviciilor oferite includ taxa pe valoarea adăugată (denumită în continuare „TVA“), cu excepția cazului în care prețul este expres menționat fără TVA.

2.6. Drepturile și obligațiile rezultate din încheierea contractului de vânzare

1.     Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului produsul comandat la prețul convenit, iar cumpărătorul este obligat să primească produsul și să plătească prețul de cumpărare, inclusiv costurile de transport alese.

2.     În cazul încălcării condițiilor contractului de vânzare sau a termenilor și condițiilor comerciale de către cumpărător, vânzătorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul de vânzare. În acest caz, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului toate costurile legate de comanda sa, în special costurile de expediere ale produsului, în cazul în care cumpărătorul nu îl preia.

3.     Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice la plasarea comenzii. Informațiile necesare pentru încheierea contractului de vânzare furnizate de cumpărător sunt considerate corecte de către vânzător.

4.     Vânzătorul nu este legat de cumpărător printr-un cod de conduită special.

5.     Toate notificările vânzătorului legate de comandă sau de contractul de vânzare pot fi trimise cumpărătorului la adresa de e-mail indicată în contul său de utilizator sau indicată de către cumpărător la plasarea comenzii.

2.7. Cupoane și coduri promoționale

1.     Cumpărătorul poate introduce codurile de pe cupoanele cadou achiziționate și codurile promoționale furnizate de operator conform regulilor acestuia în timpul plasării comenzii.

2.     În cazul în care operatorul nu a stabilit altfel, cupoanele cadou și codurile promoționale:

·       nu pot fi utilizate în mod repetat;

·       nu pot fi combinate între ele.

3.     În plus, codurile promoționale nu se pot utiliza pentru produsele aflate în perioada de vânzare, cu excepția cazului în care operatorul a stabilit altfel.

4.     În cazul în care cumpărătorul renunță la contractul de achiziție din orice motiv sau returnează produsul în mod rezonabil în baza unui cod promoțional, acesta are dreptul doar la restituirea sumei pe care a plătit-o în mod efectiv pentru produsul achiziționat cu bani. Vânzătorul poate decide dacă și în ce valoare va emite cumpărătorului un nou cod promoțional.

5.     În cazul în care cuponul cadou sau codul promoțional au o perioadă limitată de valabilitate, cumpărătorul are dreptul să îl utilizeze doar înainte de expirare. Vânzătorul nu oferă bani sau altă formă de compensație pentru valoarea neutilizată a cuponului cadou sau a codului promoțional.

6.     Cuponul cadou sau codul promoțional nu pot fi schimbate în bani. În cazul în care cumpărătorul achiziționează un produs la un preț mai mic decât valoarea cuponului cadou sau a codului promoțional, acesta nu are dreptul la diferență sau la un nou cupon cadou sau cod promoțional pentru valoarea rămasă neutilizată a cuponului sau codului inițial.

7.     În cazul în care cuponul cadou sau codul promoțional sunt utilizate în mod contrar regulilor operatorului pentru utilizarea acestora, operatorul are dreptul să refuze cuponul sau codul și să renunțe la contractul de achiziție încheiat. În cazul în care există ambiguități în interpretarea regulilor, interpretarea operatorului este valabilă.

2.8. Transferul dreptului de proprietate

1.     Dreptul de proprietate se transferă de la vânzător la cumpărător numai după plata integrală a prețului prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare.

2.     În cazul în care vânzătorul mai are dreptul de proprietate asupra bunurilor sau serviciilor la care se referă contractul de vânzare-cumpărare, acesta își rezervă dreptul de a le soluționa în cazul în care sunt reclamate de către cumpărător, doar după ce prețul contractului de vânzare-cumpărare a fost plătit integral.

 

3. Livrarea produsului

3.1. Termenul de livrare

1.     Furnizorul se obligă să expedieze produsul către cumpărător în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul de obicei expediază produsul în ziua următoare după încheierea contractului, astfel încât produsul să poată fi livrat în termen de trei până la cinci zile lucrătoare. Termenul de livrare, dacă este indicat la produs, are un caracter informativ și va fi precizat de furnizor în momentul acceptării comenzii.

2.     Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de întârzierea livrării sau a expedierii produsului din orice motiv.

3.2. Transport, livrare și primirea mărfurilor

1.     Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor achiziționate prin primirea acestora. În același timp, pericolul deteriorării mărfurilor trece la cumpărător odată cu primirea lor.

2.     Documentul de achiziție este inclus în livrarea mărfurilor și cuprinde data vânzării, identificarea produsului (numele și cantitatea produsului), prețul de achiziție (inclusiv prețul unitar al produsului și prețul total plătit de consumator) și informații despre vânzător (numele comercial și adresa vânzătorului). Vânzătorul va trimite la cererea cumpărătorului o factură electronică.

3.     La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul trebuie să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și să rezolve orice problemă imediat cu transportatorul și să informeze vânzătorul. În cazul în care se constată deteriorarea ambalajului care sugerează că coletul a fost deschis fără drept, se recomandă cumpărătorului să nu accepte coletul de la transportator și să completeze o declarație privind deteriorarea coletului. Prin semnarea avizului de livrare, cumpărătorul confirmă că ambalajul coletului care conține mărfurile a fost intact și nedeteriorat.

4.     Cumpărătorul este obligat să reclame orice deteriorare mecanică a mărfurilor, neconformitatea sau alte probleme care nu au fost evidente la primirea coletului cu mărfuri de la transportator imediat după descoperirea lor. Vânzătorul nu este responsabil pentru deteriorarea mărfurilor survenite în timpul transportului, dacă cumpărătorul nu anunță această deteriorare imediat conform art. 3.2.c) și 3.2.d) din acești termeni și condiții de afaceri.

5.     În cazul în care, din cauza cumpărătorului, este necesară livrarea mărfurilor repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să suporte costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor sau cu alt mod de livrare.

 

4. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare

4.1. Retragerea cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare

1.     Conform prevederilor articolului 7 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza de contracte încheiate la distanță sau în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului și de modificare și completare a unor legi (Legea nr. 102/2014), cumpărătorul are dreptul să se retragă de la acest contract în termen de 14 zile calendaristice de la primirea mărfii sau de la încheierea contractului de prestare de servicii, fiind necesar să trimită o scrisoare sau o notificare pe suport durabil de retragere din contract către vânzător în termenul menționat. Acest drept îl are cumpărătorul și în cazul în care mărfurile comandate prin intermediul internetului sunt ridicate personal de la punctul de eliberare a mărfii al vânzătorului.

2.     Cumpărătorul trebuie să returneze bunurile complete, cu documentația completă, neafectate, curate și, în măsura posibilității, cu ambalajul original, în starea și valoarea în care a primit produsul, cel mai târziu în termen de 14 zile de la retragerea din contract. În cazul în care bunurile sunt returnate incomplete sau deteriorate, vânzătorul poate solicita de la cumpărător o sumă corespunzătoare reducerii valorii produsului (în conformitate cu articolul 10, alineatul (4) din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza de contracte încheiate la distanță sau în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului și de modificare și completare a unor legi).

3.     Banii pentru bunurile returnate vor fi returnați consumatorului cel mai târziu în termen de 14 zile de la primirea notificării privind retragerea din contractul de vânzare-cumpărare.

4.     Consumatorul ia act de faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (6) din Legea privind protecția consumatorilor la vânzarea de bunuri în baza unui contract încheiat la distanță, nu poate renunța la contractul de vânzare-cumpărare, a cărui obiect este în special:

·       vânzarea de bunuri care au fost fabricate/modificate conform cerințelor speciale ale consumatorului, bunuri produse la comandă sau bunuri destinate special unui singur consumator,

·       vânzarea de bunuri care sunt supuse deteriorării rapide sau deteriorării rapide a calității lor,

·       vânzarea de bunuri care, datorită naturii lor, pot fi amestecate inseparabil cu alte bunuri după livrare,

·       vânzarea de bunuri ambalate în ambalaje de protecție care (adică ambalajul de protecție) au fost deteriorate după livrare și din motive de igienă sau de protecție a sănătății nu este potrivit să se returneze astfel de bunuri (de exemplu, lenjerie intimă și costume de baie),

·       vânzarea de înregistrări audio, înregistrări video, înregistrări audio-video, cărți sau programe de calculator, în cazul în care consumatorul a deteriorat/deschis ambalajul lor original de protecție,

·       vânzarea presei periodice, cu excepția vânzării pe baza unui acord de abonament și a vânzării cărților care nu sunt livrate în ambalaj de protecție.

5.     Consumatorul trebuie să trimită sau să predea vânzătorului, fără întârziere nejustificată, cel mai târziu în termen de 14 zile de la retragerea din contract, bunurile primite de la acesta, inclusiv toate părțile și accesoriile acestora, în condiții complete și intacte, preferabil în ambalajul original și neutilizate. Bunurile trebuie trimise la adresa vânzătorului, respectiv la Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 18, 040 01 Košice.

6.     În cazul în care consumatorul se retrage în mod justificat din contractul de vânzare, operatorul este obligat să restituie toți banii, inclusiv costurile de livrare a bunurilor în valoarea cea mai mică oferită pentru furnizarea acestora, în termen de cel mult 14 zile de la retragerea din contract. Vânzătorul va restitui banii primiți de la consumator în același mod în care i-a primit, în principiu. Vânzătorul poate restitui banii consumatorului prin altă metodă, cu acordul acestuia, dacă acest lucru nu implică costuri suplimentare pentru acesta.

7.     Dacă consumatorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, operatorul nu este obligat să restituie sumele primite de la consumator înainte ca acesta să îi predea (sau să dovedească) produsul, sau să demonstreze că a expediat produsul către operator.

8.     În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare fără drept, și totuși expediază produsul către operator, acesta nu va fi acceptat, sau va fi returnat la cheltuiala consumatorului.

Formularul de retragere din contractul de cumparare.

4.2. Retragerea de către operator din contractul de cumpărare

1.     Operatorul are grijă să se orienteze bine în piața de vânzare a bunurilor, cu toate acestea, poate apărea o situație excepțională când nu va putea livra bunurile comandate în condițiile convenite în contractul de cumpărare sau nu va putea furniza acestea din motive ce nu îi sunt imputabile. Prin urmare, operatorul își rezervă dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în astfel de cazuri.

2.     Operatorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare și atunci când furnizorul bunurilor comandate a modificat semnificativ prețurile pentru vânzător, au apărut modificări semnificative ale prețurilor de transport ale bunurilor, sau când operatorul constată că bunurile au fost oferite din greșeală la un preț incorect și cumpărătorul nu a acceptat schimbarea corespunzătoare a contractului de cumpărare, adică creșterea prețului bunurilor sau a costurilor de transport.

3.     Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul nu are obligația de a încheia un contract de cumpărare cu cumpărătorul. Cumpărătorul mai recunoaște că vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare încheiat cu cumpărătorul care a încălcat în mod semnificativ obligațiile sale referitoare la relațiile anterioare cu vânzătorul.

4.     În cazul în care operatorul se retrage din contractul de cumpărare, este obligat să informeze imediat cumpărătorul la adresa electronică indicată de acesta la plasarea comenzii. De asemenea, este obligat să returneze cumpărătorului prețul integral al achiziționării bunurilor, dacă a fost deja plătit.

 

5. Condiții de garanție

Condițiile de garanție pentru produse sunt reglementate de prevederile legale în vigoare.

 

6. Regulamentul de reclamații

1.     Reclamația trebuie făcută fără întârziere, imediat ce apare defectul. Continuarea utilizării produsului poate duce la agravarea defectului și la deteriorarea ulterioară a acestuia, ceea ce poate fi motivul respingerii reclamației.

2.     Perioada legală de garanție este de 24 de luni și începe să curgă de la data primirii produsului de către cumpărător. În cazul în care cumpărătorul constată după primirea produsului că acesta nu corespunde cu produsul comandat sau dacă prezintă un defect, trebuie să informeze imediat vânzătorul prin e-mail sau telefonic, cel târziu în termen de 5 zile de la primirea produsului. Defectul înseamnă o schimbare a proprietăților produsului cauzată de utilizarea unui material inadecvat sau de o calitate scăzută, nerespectarea tehnologiei de producție sau a unei soluții de construcție inadecvate. Nu se consideră defect o schimbare (proprietate) a produsului care a apărut în timpul perioadei de garanție datorită uzurii sale, utilizării incorecte, întreținerii insuficiente sau inadecvate, datorită schimbărilor naturale ale materialelor din care este fabricat produsul, datorită oricăror deteriorări cauzate de utilizator sau de o terță persoană sau a altor intervenții incorecte.

3.     Reclamația se consideră depusă în mod corespunzător dacă produsul reclamat este complet și nu încalcă principiile generale de igienă. Clientul este obligat să prezinte produsul reclamat curat, fără nicio murdărie și igienic sigur. Compania Sports House Slovakia s.r.o., care operează magazinul online www.sportshouse.sk, își rezervă dreptul de a refuza preluarea produsului pentru a fi soluționat prin reclamație, dacă nu respectă principiile generale de igienă. Reclamația, inclusiv remedierea erorii, va fi soluționată fără întârziere inutilă, cel târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii. În cazuri justificate, angajatul însărcinat poate conveni împreună cu clientul un termen mai lung. Clientul depune reclamația prin trimiterea produsului împreună cu formularul de reclamație completat și o copie a documentului de achiziție a produsului (factură) la adresa: Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 18, 040 01 Košice.

4.     Garanția nu se aplică defectelor cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din cauza unui eveniment de forță majoră, unui eveniment natural etc., și nici la eventualele daune cauzate de acestea. De asemenea, garanția nu se aplică defectelor cauzate de o manipulare defectuoasă, o utilizare neautorizată sau nepotrivită, o instalare sau o utilizare în contradicție cu instrucțiunile de utilizare. În plus, garanția nu se aplică daunelor cauzate de:

·       daune mecanice ale produsului,

·       vânzarea utilizând produsul în condiții necorespunzătoare,

·       utilizarea produsului în condiții necorespunzătoare,

·       intervenții neautorizate sau modificarea parametrilor produsului.

6.1. Modalitatea de soluționare a reclamațiilor

1.     Dacă este vorba de un defect care poate fi remediat, cumpărătorul are dreptul la remedierea gratuită, promptă și adecvată a defectului. Decizia privind modul de remediere a defectului revine Vânzătorului, care este obligat să remedieze defectul fără întârziere nejustificată.

2.     Cumpărătorul poate cere înlocuirea mărfii în locul remedierii defectului, sau, în cazul în care defectul se referă doar la o componentă a mărfii, înlocuirea acestei componente, dacă nu există costuri nejustificate pentru Vânzător în raport cu prețul mărfii sau cu gravitatea defectului.

3.     Vânzătorul poate înlocui întotdeauna mărfurile cu defecte cu mărfuri fără defecte, în loc să remedieze defectul, dacă acest lucru nu provoacă cumpărătorului dificultăți semnificative.

4.     Dacă este vorba de un defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea normală a mărfurilor fără defecte, cumpărătorul are dreptul la înlocuirea mărfii sau la dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare (răscumpărarea).

5.     Cumpărătorul are dreptul la înlocuirea mărfurilor sau la dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare (răscumpărarea) chiar și în cazul unui defect care poate fi remediat, dacă cumpărătorul nu poate utiliza mărfurile fără defecte în mod corespunzător din cauza apariției repetate a defectului după remedierea sa.

6.     Dacă există un defect neeliminabil, dar care nu împiedică utilizarea corespunzătoare a produsului, cumpărătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului produsului.

7.     Dacă cumpărătorul are dreptul la schimbarea produsului sau dreptul la rezilierea contractului (returnarea banilor), depinde de cumpărător să aleagă pe care dintre aceste drepturi să le exercite. Cu toate acestea, după ce a ales unul dintre aceste drepturi, nu mai poate schimba această alegere unilateral.

8.     În cazul în care consumatorul face o reclamație, vânzătorul sau angajatul autorizat sau persoana desemnată trebuie să informeze consumatorul cu privire la drepturile sale, așa cum sunt enumerate mai sus.

9.     În funcție de decizia consumatorului, care dintre drepturile consumatorului exercită, vânzătorul este obligat să stabilească modul de soluționare a reclamației imediat, în cazurile complexe cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la data formulării reclamației. În cazuri justificate, în special atunci când este necesară o evaluare tehnică complexă a stării produsului sau a serviciului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data formulării reclamației.

10.   După stabilirea modului de soluționare a reclamației, reclamația va fi soluționată imediat, iar în cazuri justificate poate fi soluționată ulterior; totuși, soluționarea reclamației nu trebuie să dureze mai mult de 30 de zile de la data formulării acesteia. Soluționarea reclamației include, în special:

·       livrarea sau expedierea către cumpărător a unui produs nou sau reparat, sau transmiterea informației că produsul este pregătit pentru ridicare,

·       expedierea fondurilor corespunzătoare reducerii prețului produsului sau a sumei achiziționate înapoi către cumpărător sau transmiterea informației că suma relevantă este pregătită pentru ridicare de către cumpărător.

 

După expirarea termenului pentru soluționarea reclamației, consumatorul are dreptul să se retragă din contractul de vânzare sau are dreptul la schimbul produsului pentru unul nou. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica procedura de reclamații fără a avertiza în prealabil prin publicarea noii versiuni pe site-ul magazinului online. Cumpărătorul confirmă acordul cu această procedură de reclamații valabilă la momentul plasării comenzii pentru produsul de pe site-ul Vânzătorului.

 

7. Drepturile privind îndeplinirea necorespunzătoare a contractului

1.     Vânzătorul este responsabil față de cumpărător că marfa nu prezintă defecte la momentul preluării. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, la momentul preluării mărfii:

·       marfa are proprietățile convenite de părți și, în cazul în care nu există nicio înțelegere, are proprietățile descrise de vânzător sau de producător sau cele așteptate de către cumpărător, având în vedere natura mărfii și publicitatea efectuată cu privire la aceasta,

·       marfa este potrivită pentru scopul pentru care vânzătorul a menționat că este destinată sau pentru care marfa de același fel este obișnuit utilizată,

·       marfa corespunde ca și calitate sau execuție cu modelul sau mostra convenită, dacă calitatea sau execuția a fost determinată conform unui model sau unei mostre convenite,

·       marfa este într-o cantitate, dimensiune sau greutate corespunzătoare și corespunde cerințelor legale.

2.     Prevederile condițiilor comerciale nu se aplică pentru mărfurile vândute la un preț mai mic din cauza unui defect pentru care s-a convenit un preț mai mic, pentru uzura mărfii cauzată de utilizarea obișnuită, pentru mărfurile folosite care prezintă defecte corespunzătoare gradului de utilizare sau uzură, pe care mărfurile le-au avut la momentul preluării de către cumpărător, sau dacă acest lucru rezultă din natura mărfurilor.

3.     Dacă un defect apare în termen de șase luni de la preluarea mărfii, se consideră că marfa era defectă deja la momentul preluării. Cumpărătorul are dreptul să-și facă valabil dreptul privind defectul, care apare la mărfurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la preluare.

4.     Drepturile privind îndeplinirea necorespunzătoare a contractului sunt aplicabile de către cumpărător la vânzător la adresa locației sale în care se poate primi reclamația, ținând seama de sortimentul mărfurilor vândute sau la sediul sau locul de desfășurare a activității.

 

8. Protecția datelor personale

1.     Vânzătorul îi informează pe cumpărător că, în conformitate cu articolul 10, alineatul 3, litera b) din Legea nr. 122/2013 privind protecția datelor personale, în calitate de operator, va procesa datele personale ale cumpărătorului fără acordul său în calitate de persoană vizată, deoarece prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului va fi efectuată de către vânzător în relația pre-contractuală cu cumpărătorul și prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului este necesară pentru îndeplinirea contractului de vânzare-cumpărare, în care cumpărătorul este una dintre părțile contractante. Operatorul este înregistrat la Oficiul pentru Protecția Datelor Personale.

2.     Părțile contractante s-au înțeles că, în cazul în care cumpărătorul este un consumator, acesta este obligat să comunice vânzătorului în comandă numele și prenumele, adresa de domiciliu permanent inclusiv codul poștal, numărul de telefon și adresa de e-mail. Părțile contractante s-au înțeles că, în cazul în care cumpărătorul este un comerciant, acesta este obligat să comunice vânzătorului în comandă numele companiei, adresa sediului social inclusiv codul poștal, numărul de înregistrare fiscală, numărul de telefon și adresa de e-mail.

3.     Prin bifarea casetei corespunzătoare înainte de trimiterea comenzii, cumpărătorul își poate exprima consimțământul în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din legea privind protecția datelor cu caracter personal, astfel încât vânzătorul să poată prelucra și stoca datele sale personale, în special cele menționate mai sus și/sau cele necesare pentru activitatea vânzătorului referitoare la trimiterea informațiilor despre produsele noi, reducerile și promoțiile la produsele oferite și să le prelucreze în toate sistemele sale de informare referitoare la trimiterea informațiilor despre produsele noi, reducerile și promoțiile pentru produsele oferite. Cumpărătorul acordă acest consimțământ vânzătorului pentru o perioadă determinată, până la îndeplinirea scopului prelucrării datelor personale ale cumpărătorului. După îndeplinirea scopului prelucrării, vânzătorul va asigura eliminarea imediată a datelor personale ale cumpărătorului. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment în scris. Consimțământul încetează în termen de 1 lună de la primirea notificării de retragere a consimțământului de către cumpărător către vânzător.

4.     Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că este obligat să furnizeze datele sale personale (la înregistrare, în contul său de utilizator sau la comandă) corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârziere nejustificată cu privire la modificarea datelor sale personale.

5.     Vânzătorul poate însărcina o terță parte să prelucreze datele cu caracter personal ale cumpărătorului.

6.     Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă nedeterminată, în format electronic prin metode automate sau în format imprimat prin metode neautomatizate.

7.     În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau procesatorul de date efectuează prelucrarea datelor sale personale în mod contrar legii, în special dacă datele personale sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor, cumpărătorul poate:

·       cere explicarea vânzătorului sau procesatorului de date,

·       solicita vânzătorului sau procesatorului de date să remedieze astfel de probleme.

8.     Dacă cumpărătorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul să solicite o plată rezonabilă pentru furnizarea informațiilor în conformitate cu propoziția anterioară, care nu depășește costurile necesare pentru furnizarea informațiilor.

9.     Cumpărătorul este informat cu privire la stocarea așa-numitelor cookie-uri pe calculatorul său. Prin intermediul setărilor browserului său web, cumpărătorul poate șterge manual cookie-urile individuale, le poate bloca sau le poate interzice complet. Cookie-urile individuale pot fi de asemenea blocate sau permise doar pentru anumite pagini.

10.   „Vă verificăm satisfacția achiziționării prin intermediul chestionarelor prin e-mail în cadrul programului de verificare a clienților, în care magazinul nostru online este implicat. Acestea vă sunt trimise de fiecare dată când faceți o achiziție de la noi, cu condiția să nu refuzați primirea de poștă electronică în scopuri de marketing direct în conformitate cu Art. 62 din Legea nr. 351/2011 privind comunicațiile electronice, după cum a fost modificată. Procesăm datele dvs. personale în scopul trimiterii chestionarelor în cadrul programului de verificare a clienților în baza interesului nostru legitim, care constă în determinarea satisfacției dvs. în achiziționarea de la noi. Pentru trimiterea chestionarelor, evaluarea feedback-ului dvs. și analizarea poziției noastre pe piață, utilizăm un intermediar de procesare, respectiv operatorul portalului Heureka.sk, căruia îi putem furniza informații despre produsul achiziționat și adresa dvs. de e-mail în acest scop. Datele dvs. personale nu sunt furnizate către nicio terță parte în timpul trimiterii chestionarelor prin e-mail în scopuri proprii. Puteți exprima oricând obiecția față de primirea chestionarelor prin e-mail în cadrul programului de verificare a clienților prin refuzul acestora printr-un link din e-mailul cu chestionarul. În cazul obiecției dvs., nu vă vom mai trimite chestionarul."

 

9. Dispoziții finale

1.     Limba de comunicare între operator și cumpărător și limba contractului de cumpărare este limba slovacă. Contractele de vânzare încheiate sunt arhivate de operator în format electronic și nu sunt accesibile altor persoane. În cazul în care anumite prevederi ale acestor termeni și condiții comerciale sunt invalide sau ineficiente din orice motiv, această situație nu determină invaliditatea sau ineficiența celorlalte părți ale termenilor și condițiilor comerciale sau ale contractului de cumpărare.

2.     Operatorul își rezervă dreptul de a modifica și completa acești termeni și condiții comerciale. Termenii și condițiile comerciale modificate devin efectivi în ziua publicării lor. Drepturile și obligațiile operatorului și ale cumpărătorului care au apărut înainte de data în care noile condiții comerciale devin efective nu sunt afectate de această schimbare.

3.     În cazul în care relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), părțile contractante convin că relația stabilită prin contractul de cumpărare și orice dispute care decurg din aceasta vor fi reglementate de legea Republicii Slovace.

4.     Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri în baza autorizației sale comerciale. Controlul comercial este asigurat de autoritatea comercială competentă în cadrul atribuțiilor sale. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere pentru protecția cumpărătorului ca și consumator este Inspectoratul comercial slovac, Inspectoratul SOI pentru regiunea Košice, adresa Vrátna nr. 3, 043 79 Košice 1.

5.     Părțile contractante au convenit că orice litigiu între operator și cumpărător va fi supus jurisdicției instanțelor din Republica Slovacă. Eventualele litigii între operator și consumator pot fi de asemenea soluționate prin mijloace alternative. În acest caz, consumatorul poate contacta o entitate de soluționare alternativă a litigiilor, cum ar fi Inspectoratul comercial slovac sau o altă persoană juridică autorizată înscrisă în lista de entități alternative de soluționare a litigiilor condusă de Ministerul Economiei al Republicii Slovace. Depunerea unei cereri de începere a procedurii alternative de soluționare a litigiilor este posibilă la adresa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Operatorul recomandă cumpărătorului să utilizeze mai întâi adresa electronică shop@sportshouse.sk pentru a rezolva situația apărută, înainte de a apela la soluționarea extrajudiciară a litigiului.

 

În Košice, la data de 1.1.2023 - Sports House Slovakia s.r.o.