Politica de confidențialitate

DECLARAȚIA OPERATORULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Administrator Sports House Slovakia s.r.o. cu sediul social Branisková 1229/18 Košice - districtul Staré Mesto, 040 01, numărul ID: 50713671 în calitate de operator al site-ului web https://sportshouse.ro/ (denumit în continuare „operatorul”), care pentru a asigura protecția drepturilor persoanelor vizate, acesta a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate care declară prelucrarea legală a datelor cu caracter personal. În plus, operatorul a implementat un sistem transparent de înregistrare a incidentelor de securitate și a oricăror întrebări din partea persoanei afectate, precum și a altor persoane.

Informațiile individuale pot fi obținute și de către persoana afectată prin telefon la: +421 908 577 365, prin e-mail: info@sportshouse.sk, în persoană la adresa Branisková 1229/18 Košice - Staré Mesto, 040 01, sau la adresa site-ul web al operatorului: https: //sportshouse.ro/personal-data-protection.

Mai jos oferim informații cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care abrogă Directiva 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor) și Legea Republicii Slovace nr. 18/2018 Col. privind protecția datelor cu caracter personal și modificările la anumite acte (denumite în continuare „Legea privind protecția datelor cu caracter personal”).


1. Administrator

Sports House Slovakia s.r.o.

Branisková 1229/18,

040 01 Košice - Staré Mesto,

IČO: 50713671

 

Prelucrăm datele dumneavoastră în propriile noastre scopuri în calitate de Operator. Aceasta înseamnă că stabilim scopurile pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, determinăm mijloacele de prelucrare și suntem responsabili pentru executarea corectă a acestora.


2. Lista intermediarilor și destinatarilor noștri care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal

Când vizitați site-ul nostru https://sportshouse.ro/, când vă înregistrați un cont de utilizator și trimiteți materiale de marketing - buletine informative, când completați formularul de contact, datele dumneavoastră sunt prelucrate și de o altă entitate care se află în postura de intermediar. sau destinatar:

Subiect

Tipul serviciului

Direct Parcel Distribution SK, Technická 7, 821 04 Bratislava, 35834498


Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3954/39, Bratislava -Petržalka 851 01, 48136999


Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava 841 04, 36421928


Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, Česká republika, 04235452


Companie de curierat


Companie de curierat

Furnizor de găzduire webhostingu

Gateway de plată Global Payments

 

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În numele Sports House Slovakia s.r.o. în calitate de operator, obținem de la dvs. doar datele de care avem cu adevărat nevoie pentru a furniza un serviciu complet de vânzare a îmbrăcămintei și accesoriilor sport, atunci când oferim asistență pentru clienți și produse, sau atunci când ne confruntăm cu orice reclamații care ar fi putut apărea. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal în timpul etapelor individuale ale procesului sunt: 

• Atunci când comunicăm cu clienții prin telefon, personal, prin poștă electronică/hârtie sau printr-un formular de contact online, prelucrăm datele în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera f) Reglementări ale GDPR - interes legitim în scopul de a răspunde la o solicitare/sugestie înaintată de dumneavoastră sau la o întrebare privind serviciile prestate și produsele furnizate, atunci când este necesar să se verifice relevanța solicitării, sau să implementeze orice contactul ulterior cu dvs. în calitate de persoană în cauză

• În caz de interes pentru serviciile noastre, la crearea unei comenzi pentru servicii telefonic, personal, prin poștă electronică/hârtie sau achiziție directă prin intermediul magazinului online https://sportshouse.ro/, prelucrăm datele în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera b) Reglementări GDPR - unde prelucrarea datelor este necesară pentru a efectua măsurile necesare conform cerințelor dumneavoastră în calitate de client înainte de încheierea și confirmarea comenzii, adică în timpul procesului de relație precontractuală - de ex. identificarea clientului la crearea, definirea sau modificarea comenzii, specificarea sau modificarea adresei si termenului de livrare, sau adaugarea altor date necesare incheierii comenzii

• După confirmarea comenzii, adică după stabilirea unei relații contractuale între operatorul Sports House Slovakia s.r.o. și Dvs., în calitate de persoană afectată, comandant/client, în timpul comunicării de cooperare necesare cu clientul, la informarea cu privire la modificările stării comenzii, la livrarea personală finală sau la pregătirea și emiterea unui document fiscal (factură) , prelucrăm datele în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera b) Reglementări GDPR - unde prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unei relații contractuale la care dumneavoastră, în calitate de persoană afectată, client, sunteți parte

• Prin intermediul site-ului Sports House Slovakia s.r.o. aveți opțiunea de a crea și înregistra în mod voluntar un cont de utilizator, prin care puteți efectua cumpărături online simplificate și puteți înregistra toate achizițiile, sau puteți înregistra o adresă de e-mail ca abonat la știri despre produse - newslettere, unde prelucrăm datele în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera a) Reglementări GDPR - pe baza consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării și menținerii unui cont de utilizator, sau în scopul trimiterii de știri curente sub formă de newslettere la adresa de e-mail furnizată


4. Lista datelor personale prelucrate

• Date necesare pentru trimiterea unui mesaj prin formularul de contact online

- Nume

- Adresa de e-mail

- Număr de telefon

- Orașul


• Date la înregistrarea la newsletter - noutăți despre produse

- Adresa de e-mail


• Date necesare pentru înregistrarea contului de utilizator

- Numele și prenumele

- Adresa de e-mail

- Adresa de reședință permanentă sau altă adresă de corespondență pentru livrarea expedierii

- Număr de telefon

- Parola de acces personal


• Date necesare executării comenzii

- Numele și prenumele

- Adresa de e-mail

- Adresa de reședință permanentă sau altă adresă de corespondență pentru livrarea expedierii

- Număr de telefon


• Informații de facturare

- Numele și prenumele

- Adresa reședinței permanente sau altă adresă de corespondență în scopuri de facturare

- numarul de cont/IBAN

 

• Date de contact în cazul livrării

- Numele și prenumele

- Adresa de reședință permanentă sau altă adresă de corespondență pentru livrarea coletului

- Număr de telefon - pentru confirmarea datei, orei și locului de livrare sau, dacă este cazul, de execuție modificări ale ordinii

- Adresă de e-mail - în scopul trimiterii unei confirmări electronice a comenzii și a modificărilor stării comenzii, precum și a unui mijloc de comunicare de urgență în cazul în care clientul   nu este disponibil la numărul de telefon specificat.5. Timpul de prelucrare și stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am prelucrat sau le prelucrăm în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera b) Reglementări GDPR - în cadrul îndeplinirii obligațiilor operatorului Sports House Slovakia s.r.o. față de clienți și clienți, procesăm în continuare în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale în domeniul impozitelor și contabilității, care rezultă din reglementări legale general obligatorii (de exemplu, păstrarea înregistrărilor contabile individuale ale comenzilor confirmate și facturarea în scopul livrării). mărfurile selectate la adresa dumneavoastră de contact în Conform Legii nr. 431/2002 privind contabilitate, cu modificările ulterioare, pentru cazurile de dovadă a îndeplinirii obligațiilor fiscale conform legislației fiscale, Legea nr. 595/2003 privind impozitul pe venit, Legea nr. Nr. 563/ 2009 Z. z. privind administrarea fiscală etc.), trebuie să-l păstrăm pe perioada specificată de reglementările legale în vigoare. În orice caz, respectăm principiul minimizării stocării datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 5 alin. 1 litera e) Reglementările GDPR și, prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal, care nu fac obiectul arhivării conform reglementărilor legale speciale, vor fi șterse sau anonimizate.

Datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera a) Reglementări GDPR - pe baza consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul creării și gestionării unui cont de utilizator, sau în scopul trimiterii de știri curente de marketing, prelucrăm datele pe o perioadă de 3 ani, sau până la acordul este revocat. În cazul încheierii perioadei de prelucrare a datelor, vă vom contacta în scris sau prin e-mail, atunci când consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal într-un scop definit poate fi reînnoit și prelungit pentru următoarea perioadă de procesare. În cazul în care nu acordăm consimțământul la reînnoirea și extinderea scopului prelucrării, sau nu răspundem la contactul efectuat, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal – i.e. eliminăm automat datele din înregistrări, ștergem tehnic datele electronice din sisteme și le distrugem fizic.

Datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera f) Reglementări GDPR - pe baza unui interes legitim care a fost obținut ca răspuns la o solicitare/sugestie înaintată de dumneavoastră sau la o întrebare privind serviciile prestate și produsele furnizate, atunci când a fost necesar să se verifice relevanța solicitării, sau pentru a implementa orice contact ulterior cu clientul/persoana în cauză, după ce echipamentul nu a fost transferat ulterior într-o relație precontractuală sau contractuală sunt imediat șterse.

În calitate de Administrator, vom asigura ștergerea datelor cu caracter personal fără întârzieri inutile după ce: toate relațiile contractuale dintre dumneavoastră și Operator au fost reziliate; și/sau

- toate obligațiile dumneavoastră față de Operator au încetat; și/sau

- toate reclamațiile și solicitările dumneavoastră au fost soluționate; și/sau

- toate celelalte drepturi și obligații dintre dumneavoastră și Operator au fost soluționate; și/sau

- toate scopurile de prelucrare stabilite de reglementarile legale sau scopurile de prelucrare pentru care ne-ati dat acordul dumneavoastra au fost indeplinite, daca prelucrarea a avut loc pe baza consimtamantului persoanei vizate; și/sau

- perioada pentru care a fost acordat consimțământul a trecut sau persoana în cauză și-a retras consimțământul; și/sau

- a fost admisă cererea persoanei afectate de ștergere a datelor cu caracter personal și a fost îndeplinit unul dintre motivele care justifică acordarea acestei solicitări; și/sau

- a intervenit un fapt juridic decisiv pentru încetarea scopului prelucrării și, în același timp, a expirat perioada de păstrare de protecție definită în raport cu principiul minimizării perioadei de stocare a datelor cu caracter personal;

- si in acelasi timp interesul legitim al Operatorului nu dureaza, toate obligatiile Operatorului stabilite prin reglementari legale general obligatorii care impun stocarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate (in special in scopul arhivarii, efectuarii taxelor). audituri etc.), sau care nu ar putea fi îndeplinite fără depozitarea lor, au încetat să mai existe.

În niciun caz nu procesăm sistematic orice date personale obținute aleatoriu în continuare pentru orice scop definit de noi. Dacă este posibil, vom informa persoana afectată căreia îi aparțin datele personale obținute accidental cu privire la achiziția accidentală a acestora și, în funcție de natura cazului, îi vom asigura cooperarea necesară care să conducă la restabilirea controlului asupra datelor sale personale. Imediat după aceste acțiuni necesare menite să rezolve situația, vom elimina imediat toate datele personale obținute accidental în mod sigur.

Dacă sunteți interesat de informații suplimentare despre perioada specifică de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin datele de contact afișate pe site-ul nostru.


6. Dezvăluirea datelor


Operatorul nu publică în niciun caz datele obținute.7. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal

Transferul transfrontalier de date cu caracter personal nu are loc.8. Drepturile și obligațiile persoanei în cauză

· Clientul este obligat să furnizeze numai date complete și adevărate.

· Clientul se obligă să își actualizeze datele în cazul unei modificări, cel târziu înainte de efectuarea primei comenzi care urmează modificării.

· Clientul se obligă ca în cazul în care furnizează date personale ale unui terț (nume, prenume, număr de telefon), o face numai cu acordul său și ca persoana în cauză să     cunoască procedurile, drepturile și obligațiile enumerate pe această pagină.

· În calitate de client și persoana vizată a datelor, aveți dreptul de a decide cu privire la manipularea datelor dumneavoastră cu caracter personal în domeniul specificat. Vă     puteți exercita drepturile de mai jos:

- În persoană, la punctul de contact al Operatorului Branisková 1229/18 Košice - Staré Mesto, 040 01, Slovacia;

- Prin linia noastră de clienți: +421 908 577 365;

- Prin e-mail: info@sportshouse.ro;

- În scris, la adresa Operatorului: Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 1229/18 Košice - Staré Mesto, 040 01, Slovacia

Vom încerca să vă răspundem cât mai curând posibil, dar vă vom răspunde întotdeauna în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării dumneavoastră. Reglementările legale aplicabile și Regulamentul GDPR sau Legea vă asigură în special:

Dreptul de acces – Aveți dreptul de a ne solicita confirmarea dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă da, de a obține o copie a acestor date și informații suplimentare în conformitate cu art. 15 Regulamente, sau § 21 din lege. În cazul în care obținem o cantitate mare de date despre dvs., este posibil să vă cerem să specificați solicitarea dvs. pentru gama de date specifice pe care le procesăm despre dvs.

Dreptul la rectificare – Pentru ca noi să procesăm în mod continuu numai datele personale actuale despre dumneavoastră, avem nevoie să ne informați cu privire la modificarea acestora cât mai curând posibil. Dacă prelucrăm date incorecte despre dumneavoastră, aveți dreptul de a solicita corectarea acestora.

Dreptul la ștergere – Dacă sunt îndeplinite condițiile articolului 14 din Regulament, sau § 23 din lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, puteți solicita ștergerea, de exemplu, dacă v-ați revocat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există un alt temei legal pentru prelucrare, sau în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal sau scopul pentru care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal au expirat și nu le prelucrăm în alt scop compatibil. Cu toate acestea, nu vom șterge datele dumneavoastră dacă sunt necesare pentru dovedirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

Dreptul la limitarea prelucrării – Dacă sunt îndeplinite condițiile articolului 18 din Regulament, sau § 24 din lege, ne puteți solicita să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, puteți solicita o restricție, de exemplu, atunci când contestați corectitudinea datelor prelucrate sau în cazul în care prelucrarea este ilegală și nu doriți să ștergem datele, dar aveți nevoie ca prelucrarea acestora să fie limitată în timp ce vă exercitați drepturile tale. Continuăm să procesăm datele dumneavoastră dacă există motive pentru a dovedi, exercita sau apăra pretențiile legale.

Dreptul la portabilitate – În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau este efectuată în scopul îndeplinirii unui contract încheiat cu dumneavoastră și în același timp realizată prin mijloace automate, aveți dreptul de a primi de la noi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le oferim au obținut de la dvs. într-un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină. Dacă sunteți interesat de acest lucru și este posibil din punct de vedere tehnic, vă vom transfera datele personale direct către alt operator. Acest drept nu va fi aplicabil prelucrărilor efectuate în scopul îndeplinirii unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice.

Dreptul de a vă opune prelucrării – Dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercițiul autorității publice care ne-a fost încredințată, sau dacă prelucrarea este efectuată pe baza legitimității noastre. interesele sau interesele legitime ale unui terț, aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări. Pe baza obiecției dvs., vom limita prelucrarea datelor cu caracter personal și, cu excepția cazului în care demonstrăm motive legitime serioase de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau motivele pentru a dovedi, exercita sau apăra pretențiile legale, nu vom continua să procesăm datele cu caracter personal și vă vom șterge datele personale. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri în măsura în care aceasta are legătură cu un astfel de marketing direct. După ridicarea unei obiecții, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

Dreptul de a depune o plângere - Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă Regulamentul, sau Prin lege, aveți dreptul de a depune o plângere la una dintre autoritățile de supraveghere relevante, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau în locul presupusei încălcări. Pentru teritoriul Republicii Slovace, autoritatea de supraveghere este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul social: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Republica Slovacă, site: www.dataprotection.gov.sk, telefon: + 421 /2/ 3231 3220.

Dreptul de a retrage consimțământul – Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea deja efectuată. Dacă în orice moment ulterior decideți că sunteți interesat să primiți din nou oferte comerciale și de marketing despre produsele și serviciile noastre de la noi, vă puteți reacorda oricând consimțământul revocat (sau obiecția depusă) în orice moment, prin oricare dintre cele menționate mai sus. forme de contact. 

9. Datele de contact ale Oficiului și ale persoanei responsabile

Biroul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace

Abordare:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

 

Oficiu de inregistrare::

luni - Joi: 8:00 - 15:00

vineri: 8:00 - 14:00

 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

 

E-mail :

a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

 

Puteți găsi un exemplu de propunere pentru inițierea procedurilor de protecție a datelor cu caracter personal pe site-ul web al Oficiului (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov). 


10. Securitatea site-ului

Site-ul https://sportshouse.ro/ folosește o conexiune SSL criptată pentru orice conexiune de utilizator și transmiterea oricăror date, ceea ce împiedică accesul terților la datele transmise în timpul transmiterii acestora pe Internet și modificarea acestor date de către terți. . Bazele de date ale operatorului care conțin date cu caracter personal sunt protejate prin criptare și date de acces non-public în conformitate cu cele mai moderne standarde tehnice.


11. Politica de utilizare a cookie-urilor

În conformitate cu §55 paragraful 5 din Legea NRSR nr. 351/2011 Coll. privind comunicațiile electronice, cu modificările ulterioare, dorim să vă informăm despre utilizarea cookie-urilor și să vă atragem atenția asupra posibilității de a modifica setările browserului dumneavoastră de internet în cazul în care nu sunteți mulțumit de setările curente pentru utilizarea cookie-urilor.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere text mici care pot fi trimise către browserul de internet atunci când accesați site-uri web și stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer sau alt dispozitiv cu acces la Internet, cum ar fi un smartphone sau o tabletă), mai precis în folderul de fișiere al browserului de internet. Cookie-urile conțin de obicei numele site-ului web de la care provin, data la care au fost create și informații care permit site-ului să „amintească” anumite intrări, setări și preferințe (de exemplu, autentificare, vorbire, dimensiunea fontului și alte preferințe de afișare) pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu fie nevoie să îl introduceți din nou la vizitele ulterioare sau când vă deplasați prin pagină. Cookie-urile pot fi folosite și pentru a surprinde modul în care utilizați site-ul și pentru a-l analiza. Există așa-zise cookie-uri de sesiune, care sunt șterse după închiderea ferestrei browserului și așa-numitele cookie-uri permanente care sunt stocate pentru o perioadă mai lungă de timp pe hard disk și sunt șterse de browser numai după timpul specificat.

Utilizarea cookie-urilor

Prin utilizarea paginilor operate de Sports House Slovakia s.r.o. sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu setările browserului dumneavoastră de internet. Dacă vizitați site-ul nostru, acceptarea cookie-urilor este activată în browser-ul dvs., nu modificați setările browserului dvs. de internet și continuați să vizitați site-ul nostru, considerăm acest lucru drept acceptarea termenilor noștri de utilizare a cookie-urilor.

Cookie-urile pe care le folosim nu vă deteriorează computerul.

De ce folosim cookie-uri?

Folosim cookie-uri pentru a crea în mod optim și a îmbunătăți constant calitatea serviciilor noastre, pentru a le adapta la interesele și nevoile dumneavoastră, pentru a le îmbunătăți structura și conținutul, precum și pentru a crea oferte interesante pentru dvs. Operator Sports House Slovakia s.r.o. nu folosește datele obținute prin utilizarea cookie-urilor ca date de contact pentru contactarea prin e-mail, e-mail sau telefon. În măsura în care cookie-urile individuale implementate prelucrează date, prelucrarea are loc în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera f) Reglementari GDPR - interes legitim in scopul mentinerii celei mai bune functionalitati posibile si optimizarii site-ului si instrumentelor promotionale, pentru marketing orientat si eficient.

Cum poți modifica setările cookie-urilor?

Majoritatea browserelor de internet sunt setate inițial să accepte automat cookie-uri. Puteți modifica această setare blocând cookie-urile sau notificându-vă dacă cookie-urile vor fi trimise pe dispozitivul dumneavoastră. Instrucțiuni pentru schimbarea cookie-urilor pot fi găsite în opțiunea „ajutor” a fiecărui browser. Dacă utilizați diferite dispozitive pentru a accesa paginile (de exemplu, computer, smartphone, tabletă), vă recomandăm ca fiecare browser de pe fiecare dispozitiv să adapteze cookie-urile la preferințele dumneavoastră.

Procedura specifică pentru cele mai utilizate browsere web poate fi găsită aici:

           Chrome
           Safari
          
Internet Explorer
          
Firefox
           Android

De ce să păstrați setările cookie-urilor?

Utilizarea cookie-urilor și permisiunea acestora în browser-ul web este la discreția dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă setările lor sunt modificate, unele dintre site-urile noastre web pot avea funcționalități limitate și confort redus pentru utilizator.